Plextel Flex 1

– รองรับการทำงานได้ถึง 80 ผู้ใช้งาน
– รองรับสายนอกแบบ Analog ได้ 20 คู่สาย
– เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง หรือสำนักงานสาขา
Plextel Flex 2

– รองรับการทำงานได้ 160 ผู้ใช้งาน
– รองรับสายนอกแบบ Analog ได้ถึง 40 คู่สาย
– เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
Plextel Precise 1

– รองรับการทำงานได้ถึง 320 ผู้ใช้งาน
– เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
Plextel Precise 2

– รองรับการทำงานได้ถึง 640 ผู้ใช้งาน
– รองรับสายนอกแบบ Analog ได้ 40 คู่สาย
– เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดกลาง
Plextel Biz-1 Rack Mount

– รองรับการทำงานได้ถึง 40 ผู้ใช้งาน
– รองรับสายนอกแบบ Analog ได้ถึง 8 คู่สาย