Plextel Flex 1(Call Center Edition)

รองรับการทำงานได้ถึง 80 ผู้ใช้งาน รองรับสายนอกแบบ Analog ได้ถึง 16 คู่สาย
Plextel Flex 2(Call Center Edition)

รองรับการทำงานได้ถึง 160 ผู้ใช้งาน รองรับสายนอกแบบ Analog ได้ถึง 40 คู่สาย
Plextel Precise 1 (Call Center Edition)

รองรับการทำงานได้ถึง 320 ผู้ใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่